farschain

سامانه برگزاری مجامع الکترونیکی با قابلیت رای گیری غیر حضوری بر بستر بلاکچین

رای گیری الکترونیکی بر بستر بلاکچین سامانه ای است که به رأی‌دهنده این امکان را می‌دهد تا با بالاترین ضریب امنیتی و حفاظتی، رأی خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه کند. در این راستا، فراهم‌سازی بستری مناسب که بتواند به طرز مطلوبی شفافیت اطلاعات رأی‌گیری را بالا برده و سبب ایجاد انگیزه برای شرکت در رأی‌دهی شود مفید فایده خواهد بود. ازآنجایی که راه‌حل‌های فعلی متمرکز هستند و توسط یک نهاد بررسی می‌شوند، ریسک استفاده از آن‌ها زیاد است؛ اما زنجیره بلوکی این مشکل را رفع کرده است.

بیشترهمین الان شروع کنید
Image Description
Iamge Description
Iamge Description

اقدامات مهم جهت تأمین سلامت و امنیت آرا

ثبت‌نام و احراز هویت رأی‌دهنده، ثبت رأی با استفاده از دستگاه رأی‌گیری، رمزگذاری اطلاعات رأی، انتقال اطلاعات به سرور اصلی و ثبت نهایی، مراحل مختلف رأی‌گیری الکترونیکی را تشکیل می‌دهند.

بیشتر
Iamge Description

سناریو اجرا شده برای برگزاری مجامع الکترونیک

در این گزارش بازیگران اصلی به‌صورت زیر معرفی می‌شوند:
شرکت ها: نهاد حقوقی که دارای حق صدور اوراق بهادار یا سازمان منصوب شده توسط صادرکننده به‌منظور مدیریت یک مسئله امنیتی یا پردازش یک اقدام شرکتی است.
رئیس مجمع: این نقش امکان برگزاری و توقف فرایند رای گیری را خواهد داشت و افراد واجد شرایط را تعریف می کند.
گروه رأی‌دهندگان: که حق رأی دادن در مورد قطعنامه‌ها و مقررات مربوط به یک جلسه سهامداران را دارند.

شمارهگامتوضیحاتمحل نگهداری داده ها
1راه‌اندازی جلسهبلاکچین- دیتابیس و هش آن در بلاکچین
2بارگذاری لیست مالکیت‌هابلاکچین
3تخصیص حق رأی‌هابلاکچین
4احراز هویت رأی‌دهندهسامانه مجمع
5مدیریت مجمعسجام، IAM
6اقدامات پس از مجمعسیستم‌های دیگر
ابتدا فرد صاحب رای می بایست آدرس مقبول خود را اعلام کند. این آدرس به واسطه شخصیت حقیقی یا حقوقی که صاحب آن است، رسمیت می یابد. آدرس های مجاز در قرارداد هوشمند ثبت می شوند و شبکه تنها به آدرس های تعریف شده امکان ثبت رأی را خواهد داد. همچنین می تواند تعداد رأی های مجاز را محدود نمود.
ارتباط آدرس ها و صاحبان آن می تواند کاملاً محرمانه باشد. با این وجود تمامی رأی های جمع آوری شده قابل رویت بوده و رأی ثبت شده و تأثیر آن نیز به طور شفاف در نتیجه آرا، قابل رویت است. از این رو می توان گفت که این سامانه با شفافیت نسبی همراه بوده. یعنی فرد صاحب رای می تواند از تأثیر رای خود اطمینان حاصل کند اما هویت فرد صاحب آدرس برای دیگر همسایه ها پنهان خواهد بود
امکان توقف ثبت رأی توسط رئیس مجمع در سامانه وجود دارد. اما نتایج حاصل شده آن تا قبل توقف برنامه در زنجیره بلوک وجود دارد و برای عموم کاملاً شفاف است و در صورت لزوم به ابطال نتایج و برگزاری مجدد رأی گیری، می بایست قرارداد هوشمند دیگری از ابتدا در شبکه اجرا شود.
شبکه می تواند نقش ناظر و مجری را ایفا نماید. لیکن تمامی رویداد های برنامه توسط شبکه بررسی و در صورت صحت، برنامه مطابق با کد اجرا می شود. لذا ناظران تنها با تطابق اطلاعات شبکه و نتیجه اعلام شده از سلامت برگزاری یا عدم آن، اطمینان می یابند. به بیان دیگر این سامانه نیاز به شخص ثالث جهت تضمین و اطمینان از صحت جمع آوری آرا را از بین می برد و بدلیل شفافیت در نحوه برگزاری و ماهیت زنجره بلوک در نظر بسیاری، مقبولیت به نسبت بیشتری دارد.
از جمله قوانینی که در قراردادهای هوشمند این سامانه تعریف می شود، پیش شرط های اجرا برنامه است. به طور مثال در صورت عدم مشارکت بیش از 50 درصد واجد الشرایط تا سر رسید تاریخی معین، رأی گیری متوقف شده و به دور دوم می رود که شروع آن و اتمام رویداد دوم نیز برای عموم مشخص و غیرقابل تغییر است.
همچنین امکان تعریف نقش ها با دسترسی ها متفاوت مانند حق وتو (Veto)امکان ثبت رأی با تأثیر گذاری تعریف شده، مشابه کالج الکترال، در این سامانه وجود دارد که بسته به نوع کاربری متفاوت است.