farschain

فارستوپی

پرداخت خرد بین المللی با استفاده از رمز ارز ها

Iamge Description
Image Description

با توجه به امنیت فناوری زنجیره بلوک (بلاکچین)، تبادل رمزارزها و ارزهای رایج کشورها بر بستر رمزارزها تسهیل شده تا افراد بتوانند مبالغ محدود را فارغ از موانع مرزهای جغرافیایی، از حساب های ریالی به حساب های IBANو بالعکس واریز نمایند.

مزایای فارستوپی

کارمزد به مراتب کمتر از صرافی های متداول


IBAN انتقال وجه به حسابهای در هر کجای جغرافیا


انتقال وجه زیر 2 ساعت در 90 درصد تراکنشات

مستقل از محدودیت های بانک های بین المللی و تحریم ها


صورت مسئله

مشکلات فعلی در انتقال ارز و محدودیت ارتباط بانک های ایرانی با سایر کشورها، موجب مشقّت بسیاری برای انتقال مبالغ خرد به سایر حساب های بانکی بین المللی شده و روش های فعلی حواله و پرداخت به حساب های IBAN پاسخگو این نیاز نمی باشند. همچنین در اغلب مواقع کارمزد های تراکنش، بخش قابل توجهی از هزینه ها را به خود اختصاص می دهد.

Iamge Description
Iamge Description

سهولت در پرداخت های خرد

این بستر جهت انتقال مبلغ خرد برای دانشجویان، گردشگران، خرید های اینترنتی و یا مصارف از این قبیل بسیار مناسب می باشد.

فارستوپی چگونه کار می کند؟

Image Description

ابتدا مبلغ ریالی ارز مورد نظر را پرداخت و پس تبدیل آن به رمزارز، معادل ارز رایج خارجی (یورو یا فرانک سوئیس) به حساب مقصد واریز می شود.

خودکفایی در تبادلات مالی بین المللی

اکنون با رسمی بودن صنعت ماینینگ در کشور، استفاده از رمز ارزها به عنوان ارز مبنای مبادلاتی، موجب کاهش نیاز تأمین ارز به صورت مستقیم می شود. چرا که بخش قابل توجهی از رمزارزهای مبادلاتی مورد نیاز، تولید شده در خاک ایران می باشد و این امر نقش واسطه های ارزی بین کشوری را کمرنگ تر می کند.

Iamge Description